eShop

Zbog različitosti u slanju batata (gomolja) i sadnica (sadnice se šalju tek krajem travnja, početkom svibnja) nije moguće u košaricu dodati zajedno batat/gomolje i sadnice. Potrebno je izraditi posebno narudžbu za batate a posebno narudžbu za sadnice.