Zaštita fizičkih osoba pri obradi osobnih podataka

Uvjeti zaštite osobnih podataka u skladu sa Zakonom 18/2018 Coll

Osnovne informacije

Operater web stranice  i  odvjetnik za osobne podatke prema čl. 4 točka 7 Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti fizičkih osoba pri obradi osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka (u daljnjem tekstu: „GDPR“) je

OPG ĐURICA DARKO, I. G. Kovačića 165, 32236 Ilok, Hrvatska, MIBPG: 227910.

Koje osobne podatke obrađujemo

Osobni podaci koje nam dajete

Osobne podatke koje nam dostavite obrađujemo u svrhu isporuke robe ili pružanja usluga u sklopu:

 • krajnji potrošač: ime, prezime, adresa za dostavu, kontakt telefon i e-mail adresa,
 • pravna osoba, fizička osoba – poduzetnik: ime, prezime, naziv tvrtke, matični broj, PDV ID broj, e-mail adresa, sjedište – adresa za naplatu, adresa za dostavu, ako je različita od adrese za naplatu, a ako je isporuka adresa nije navedena, ima za to da se isporuka roba i usluga vrši na adresu za naplatu, kontakt telefon.

Osobni podaci trećih strana koje nam dajete

Ukoliko nam dostavite osobne podatke trećih strana, vaša je dužnost o tome obavijestiti dotičnu osobu i osigurati njezin pristanak na ove uvjete zaštite osobnih podataka.

Može npr. dogodi da kupite robu od nas, ali je ne želite preuzeti ili reklamirati. U svom nalogu možete definirati ovlaštene osobe koje su ovlaštene u vaše ime, npr. preuzeti robu ili reklamirati robu. Time ćete nam također dati njihove osobne podatke.

Zašto prikupljamo i obrađujemo vaše osobne podatke

Vaše osobne podatke obrađujemo iz sljedećih razloga:

 • Kupnja robe i usluga: prije svega obrađujemo Vaše osobne podatke kako bismo pravilno obradili i isporučili Vašu narudžbu. Ukoliko dođe do bilo kakvih problema, zahvaljujući vašim osobnim podacima znamo kome se obratiti.
 • Briga o kupcima: ako nam se obratite s pitanjem/problemom, moramo obraditi vaše podatke kako bismo na njega odgovorili/riješili. U nekim slučajevima osobni podaci također se mogu prenijeti trećim stranama (npr. prijevozniku robe).
 • Ostvarivanje prava i pravnih zahtjeva i kontrola javnih tijela: također možemo obrađivati ​​vaše osobne podatke jer su nam potrebni za ostvarivanje naših prava i pravnih zahtjeva (npr. ako imate nepodmirena potraživanja protiv nas). Vaše osobne podatke možemo obrađivati ​​i iz razloga što su nam potrebni za potrebe provjera koje provode javna tijela te iz drugih sličnih ozbiljnih razloga.

Osobne podatke obrađujemo na ovim pravnim osnovama

Ispunjenje i sklapanje ugovora

Velik dio Vaših osobnih podataka potreban nam je kako bismo s Vama mogli sklopiti kupoprodajni ili drugi ugovor o robi ili uslugama koje želite kupiti od nas. Čim sklopimo ugovor, obrađujemo Vaše osobne podatke kako bismo Vam uredno isporučili kupljenu robu, odn kako bismo Vam uredno pružili kupljene usluge. Na temelju ovog pravnog razloga obrađujemo samo podatke o naplati i isporuci.

Pristanak

Ukoliko nam date privolu za obradu osobnih podataka, istu možete opozvati u bilo kojem trenutku putem naše kontakt forme (vidi stranicu kontakti).

Prijenos osobnih podataka trećim stranama

U ovim slučajevima prenosimo vaše osobne podatke trećim stranama:

Dostava robe:  prijevoznik kojeg smo odabrali nikada vam ne bi mogao isporučiti naručenu robu da mi ne možemo. nisu dali podatke gdje i kome robu treba dostaviti. Ove ćemo podatke prenijeti prijevozniku prema načinu na koji ih ispunite u narudžbi. Podaci koji se prenose na ovaj način uključuju prvenstveno Vaše ime i prezime, adresu za dostavu, broj telefona. broj na koji Vas prijevoznik može kontaktirati te ukoliko roba nije unaprijed plaćena i eventualno iznos koji je potrebno platiti prilikom preuzimanja robe. U odnosu na osobne podatke koje mu prenosimo, prijevoznik ih ima pravo obrađivati ​​samo u svrhu dostave robe te osobne podatke odmah izbrisati.

Državna tijela:  u slučaju provedbe naših prava, vaši osobni podaci mogu biti preneseni trećoj strani (npr. odvjetniku). Ako nam pravni poredak ili državno tijelo (npr. PZ SR) nameće obvezu predaje vaših osobnih podataka, to moramo učiniti.

Koliko dugo obrađujemo vaše osobne podatke?

Prije svega, Vaše ćemo podatke obrađivati ​​tijekom cijelog trajanja ugovornog odnosa između nas.

U slučaju obrade osobnih podataka za koje je data privola, Vaši osobni podaci će se u pravilu obrađivati ​​u razdoblju od 10 godina, odnosno do opoziva privole.

Nadalje, ističemo da osobni podaci koji su nužni za pravilno pružanje usluga, odn kako bismo ispunili sve svoje obveze, neovisno o tome proizlaze li te obveze iz ugovora između nas ili iz opće obvezujućih pravnih propisa, moramo obrađivati, bez obzira na vaš pristanak, u razdoblju utvrđenom relevantnim pravnim propisima ili u skladu s njima (npr. porezne dokumente, ovo razdoblje je najmanje 10 godina).

Sigurnost osobnih podataka

Vaši osobni podaci kod nas su sigurni. Kako bismo spriječili neovlašteni pristup i zlouporabu Vaših osobnih podataka, poduzeli smo odgovarajuće mjere tehničke prirode. Trudimo se koristiti takve sigurnosne mjere koje, uzimajući u obzir trenutno stanje tehnologije, pružaju dovoljnu sigurnost. Poduzete sigurnosne mjere zatim se redovito ažuriraju.

Osobni podaci osoba mlađih od 16 godina

Naša web stranica nije namijenjena djeci mlađoj od 16 godina. Osoba mlađa od 16 godina može koristiti našu internet trgovinu samo uz privolu njenog zakonskog zastupnika (roditelja ili skrbnika).

Koja prava imate u vezi sa zaštitom Vaših osobnih podataka

Vezano uz Vaše osobne podatke, imate pravo u svakom trenutku povući svoju privolu za obradu osobnih podataka, pravo na ispravak ili dopunu Vaših osobnih podataka, pravo zahtijevati ograničenje njihove obrade, pravo podizanja prigovor ili prigovor na obradu Vaših osobnih podataka, pravo na pristup Vašim osobnim podacima, pravo na zahtjev za prijenos Vaših osobnih podataka, pravo na informiranje o povredi sigurnosti Vaših osobnih podataka i pod određenim uvjetima , pravo na brisanje nekih osobnih podataka koje obrađujemo u vezi s vama (tzv. pravo na „zaborav“).

Ispravak

Ukoliko smatrate da osobni podaci koje obrađujemo o Vama nisu točni, možete nas kontaktirati putem maila info@batat.hr  ili na tel. broj  +385 98 187 0167.

Pristup (prenosivost)

Možete zatražiti da Vam pošaljemo pregled Vaših osobnih podataka. Istovremeno, imate pravo pristupa sljedećim informacijama u vezi s Vašim osobnim podacima:

 • Koje su svrhe obrade vaših osobnih podataka
 • Koje su kategorije zahvaćenih osobnih podataka
 • Tko su, osim nas, primatelji Vaših osobnih podataka
 • Planirano razdoblje za koje će se Vaši osobni podaci čuvati
 • Imate li pravo od nas zatražiti ispravak ili brisanje Vaših osobnih podataka ili ograničiti njihovu obradu ili prigovoriti ovoj obradi
 • Informacije o izvoru osobnih podataka, ako ih nismo dobili od vas

Brisanje

Nadalje, možete zatražiti da izbrišemo vaše podatke (međutim, brisanje ne utječe na podatke na dokumentima koje moramo čuvati prema zakonu (npr. fakture ili knjižna odobrenja). Ako su nam vaši osobni podaci potrebni za utvrđivanje, provedbu ili obranu naših pravnih zahtjeva, vaš zahtjev može biti odbijen (npr. kada registriramo neplaćeni zahtjev za vas ili u slučaju žalbenog postupka u tijeku).

Uz izuzetak navedenih slučajeva, imate pravo na brisanje u sljedećim slučajevima:

 1. Osobni podaci više nisu potrebni za svrhe za koje su obrađivani
 2. Povukli ste privolu na temelju koje su podaci obrađeni i ne postoji drugi zakonski razlog za njihovu obradu
 3. Uložili ste prigovor na obradu podataka i smatrate da će se ocjenom prigovora utvrditi da u konkretnoj situaciji Vaš interes prevladava nad našim interesom obrade. ovih sjekira. podaci
 4. Osobni podaci obrađuju se nezakonito
 5. Obveza brisanja utvrđena je posebnim zakonskim propisom
 6. Ovo su podaci za djecu mlađu od 16 godina

Svoje pravo možete ostvariti putem zahtjeva poslanog na mail info@batat.hr.

Iznošenje prigovora

Neke od Vaših osobnih podataka obrađujemo na temelju našeg legitimnog interesa (pogledajte poglavlje ovih uvjeta pod naslovom „Osobne podatke obrađujemo na ovim pravnim osnovama“). Ako postoje posebni razlozi na vašoj strani, možete se usprotiviti obradi vaših osobnih podataka. Ovaj prigovor možete poslati na e-mail info@batat.hr.

Ograničenje obrade

Ako (a) poričete točnost svojih osobnih podataka,  (b) se vaši osobni podaci obrađuju nezakonito,  (c) više ne trebamo vaše osobne podatke za potrebe obrade, ali su vam potrebni kako biste utvrdili, ostvarili ili obranili svoje pravne zahtjeve, ili ako ste  (d) uložili prigovor prema prethodnoj točki,  tada imate pravo zahtijevati od nas da ograničimo obradu Vaših osobnih podataka.

U tom slučaju možemo obrađivati ​​vaše osobne podatke samo uz vaš pristanak (osim pohrane ili sigurnosne kopije dotičnih osobnih podataka).

Podnošenje prigovora

Ukoliko smatrate da vaše osobne podatke obrađujemo nezakonito, također imate pravo podnijeti pritužbu Uredu za zaštitu osobnih podataka. Ipak, bit ćemo sretni ako prvo riješite situaciju s nama. Uvijek nas možete jednostavno kontaktirati putem našeg kontakt e-maila ili telefona. kontakt.

Ovi Uvjeti zaštite osobnih podataka, uključujući njihove dijelove, vrijede i vrijede od 24.05.2018., dok su elektronski dostupni na www.batat.hr.